รักคนบาป

 

บิลลี่  เกรแฮม

 

     ผมคิดว่าเราควรรักคนบาป และต้อนรับ อ้าแขนรับเขา และเราจะไม่ร่วมสามัคคีธรรมกับเขา ในฐานะผู้เชื่อ อย่างคริสเตียน จนกระทั่งเขาได้กลับใจ จากบาปและเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต


Visitor 518

 อ่านบทความย้อนหลัง