เพลง: มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า

 


 

BFC Choir

-----

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

-----

Verse 1:

A          D             E

1: มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า 

A             D            E                       A

..ร้องรำทำเพลงเต้นโลด สรรเสริญพระองค์ 

 

 

Chorus:

           D           E                            A

C: ชูมือขวา ชูมือซ้าย  เฉลิมฉลองพระองค์ 

       D          E                           A   D  E

เราชูใจร้องยินดี อยู่ในความรักพระองค์ 

 

 

Verse 2:

A                 D       E                 A

2: องค์พระเยซู พระองค์อยู่ใกล้ๆ เรา 

               D      E                    A

องค์พระเยซู เรามาสรรเสริญพระองค์ 

 

 

Bridge:

    D             E        F#m

B: พระเยซู   เรารักพระองค์ 

E    D          E                F#m

พระเยซู  อยากอยู่ใกล้พระองค์ 

        Bm                  C#m

อยากชมความงามพระองค์ 

         F#m    E            D              E

อยากเห็นพระพักตร์พระองค์  อยู่กับเรา

 


Visitor 39

 อ่านบทความย้อนหลัง