เหตุที่ผมไปสวรรค์

 

 

 

ผมมิได้ไปสวรรค์ เพราะผมเป็นนักเทศน์ แต่ผมไปสวรรค์ เพราะพระคุณ แห่งพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้น

 

บิลลี่  เกรแฮม


Visitor 101

 อ่านบทความย้อนหลัง