อธิษฐานเก่ง

 

ดี แอล มูดี้

 

ผมปรารถนา ที่จะอธิษฐานเก่ง มากกว่าเป็นนักเทศน์เก่ง 

พระเยซูไม่เคยสอนสาวกให้เทศนา แต่ทรงสั่งสอนสาวกให้อธิษฐาน


Visitor 485

 อ่านบทความย้อนหลัง