พระเจ้าทรงรักเรา ในขณะที่เราไม่น่ารัก

BFC คำพยานชีวิต 5/2021

 


Visitor 237

 อ่านบทความย้อนหลัง