เพลง พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว 

#BFCchoir​​​​​​​​ #เพลงนมัสการ #อีสเตอร์

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

Verse1:

    A                D        E                A

1: บรรทมอยู่ในอุโมงค์ พระเยซูของข้า 

D    E   A            D E        D

คอยอยู่จนถึงเวลา เสด็จออกมา 

 

 

Chorus:

     A                   A

C: พระเยซูทรงคืนจากตาย 

       A     D                    A

ชัยชนะซาตานซึ่งคอยทำลาย 

            E                         A

ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์เหนืออาณาจักรมารร้าย 

              D              E               E

ทรงครอบครองอยู่กับผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย 

          A     E        D

เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว 

            A         E  A

พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว 

 

 

Verse2:

    A         D    A           E      D      A

2: ตีตราอุโมงค์ป่วยการ พระเยซูของข้า 

D    E   A                    D   E    D

ยามเฝ้าไม่ได้ประโยชน์ พระเยซูเจ้า 

 

 

Verse3:

    A                D    A        E      D       A

3: ความตายไม่อาจทำลาย พระเยซูของข้า 

D      E A                    D   E   D

พระองค์พิชิตความตาย พระเยซูเจ้า

 


Visitor 21

 อ่านบทความย้อนหลัง