Podcastเสียง หัวข้อ "การทรงเรียกของพระเจ้า"

#พระคำนำชีวิต

 

 

 

 

Rerun/Podcast เสียง คำเทศนาเปลี่ยนชีวิตผ่านการถ่ายทอดสด

 

วันที่ 9 มิ.ย 2022 เวลา 19.15 - 20.00 น.


Visitor 229

 อ่านบทความย้อนหลัง