เพลง ขอการฟื้นฟู

 

(เพลง ขอการฟื้นฟู) เมื่อเรามอบชีวิตให้พระองค์ พระองค์จะทรงเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ที่เกิดผลเพื่อพระองค์และผู้อื่น

 

 

 

 


Visitor 20

 อ่านบทความย้อนหลัง