พิธีถวายบุตร ด.ช. อธิศ ตั้งจิตเจริญ (โนอาห์) 1/2022

 

 พิธีถวายบุตรเป็นการกระทำตามบทบัญญัติของพระคริสตธรรมคัมภีร์ และตามแบบอย่างบุคคลในพระคัมภีร์มากมาย

ลู​กา 18:16

แต่​พระเยซู​ทรงเรียกเขามา แล​้วตรั​สว​่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น

 


Visitor 121

 อ่านบทความย้อนหลัง