ผลดีมีแก่คนที่รักพระเจ้า BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

เมื่อมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเรา เราอาจไม่เข้าใจว่าจะเกิดผลดีได้อย่างไร และบางครั้งเราก็ไม่ได้เห็นผลดีในชีวิตนี้ แต่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อันดีและพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ -----(พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อันดีในความทุกข์ยากของเราเสมอ) ฟังพระคำหนุนใจเราในบ่ายวันนี้สั้นๆด้วยกัน

 


Visitor 14

 อ่านบทความย้อนหลัง