สงบนิ่ง และรอคอย BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

สิ่งสำคัญที่สุดของทุกคำอธิษฐานคือ “ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” เราสามารถวางใจคำตอบของพระองค์ แม้ว่าจะไม่ได้มาในเวลาที่เราหวังไว้ ฟังพระคำหนุนใจเราทุกคน ผ่านหัวข้อ ..สงบนิ่ง และรอคอย

 


Visitor 19

 อ่านบทความย้อนหลัง