เพลง ใครใครในโลกล้วน สดับฟัง (สดุดี 67)

การแสวงหาเพื่อรู้จักพระผู้สร้าง ใช่ว่าเป็นของชนชาติใดชาติหนึ่ง แต่เป็นเรื่องสากล ของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ไม่ยากที่เราจะรู้จักพระองค์ เราสัมผัสฝีพระหัตถ์รอบตัวเราอยู่ทุกวี่ทุกวัน พระองค์ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ ช่วยเราได้ทุกสิ่ง ทรงรักเราอย่างยิ่ง เมื่อเราพบทุกข์ ห่างไกลพระองค์

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

   C                F                 G

1.      ภู ว นาถ สร้างธรรมชาติ วิภาสรัก

              C                                       G

 เมืองหนาว สาวหนุ่มรื้น    ครื้นเครง คิกคัก

           C        F                 G

 เมืองร้อน พนาดร   สะท้อนรัก

              C                                   G

 เมืองเกาะ พริ้งเพราะเสียง คลื่นเคียง ประจักษ์

              

             F                                    C       

สร้อย   อยู่แดนดิน     ถิ่นใดใด        ใน พ สุ ธา

F                                     G

เพียงเปิดใจ   ได้ประจักษ์     รักพระบิดา

        

                         F                    C

ร้องรับ       ชนทั้งผอง แซ่ซ้องร้อง สดุดี

           DM              G      C

ทรงเที่ยงธรรม อำนวยผล พรทวี

         F                          C

ชนทั้งผอง แซ่ซ้องร้อง สดุดี

          DM              G      C

พระมรรคา โด่งดัง ทั้ง ป ฐ พี

                

 

2.  เสด็จมา   วายชีพมรณ์  ถอนไถ่โทษ

ผิวขาว  ยินเสียงป่าว   ข่าวปราโมทย์

ผิวดำ   ชื่นใจล้ำ   พระทรงโปรด

ผิวเหลือง ชื่นเบื้องบน  จนลิงโลด


Visitor 27

 อ่านบทความย้อนหลัง