พระพรของการถวาย BFC I คำเทศนา อาทิตย์ 26 มิถุนายน 2022

 

“การให้เป็นเหตุให้มีความสุข   ยิ่งกว่าการรับ”  นี่คือพระดำรัสพระเยซู  เราได้ความสุขนี้ ไม่ว่า  จะมั่งมีหรือยากจน พระคัมภีร์ พูดถึง “การถวาย” ว่าเป็น “พระพร” มีพระสัญญามากล้น สำหรับผู้ถวาย “การช่วยคนยากจน เหมือนให้พระเจ้าทรงยืม” พระองค์จะตอบแทนผู้ให้ทั้งหลาย

 

Visitor 78

 อ่านบทความย้อนหลัง