เพลง ประทับในใจข้า

 

พระเจ้าข้า พระองค์มิได้อยู่ไกล แต่ทรงสถิตใกล้ พระวิญญาณประทับในใจข้า ขอช่วยให้ข้าพระองค์ยินดีในความรักของพระองค์ และแบ่งปันความรักนั้นกับผู้อื่น

 
บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้าง

ชีวิตจิตวิญญาณ ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์

การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

Verse:

         G        G7       G

1: ประทับในใจข้า ประทับในใจข้า 

     G              Am   D D7

พระวิญญาณประทับในใจข้า 

    G       G7

พักอยู่ในวิมาน 

             C

เหมือนได้นั่งใกล้พระบาท 

     G               Am   D G

พระวิญญาณประทับในใจข้า 


Visitor 21

 อ่านบทความย้อนหลัง