ซาบซึ้งในความรักของพระเจ้า BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

บางคนคิดว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่รักและรอให้เราพลาด เพื่อจะได้ลงโทษเรา ดังนั้น เราได้รับสิทธิพิเศษให้บอกคนเหล่านั้นถึงความรักอันลึกซึ้งของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา พระหัตถ์ที่มีรอยตะปูของพระเยซูสำแดงถึงพระทัยที่เปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้า ฟังพระคำหนุนใจสั้น 10 นาทีนี้ด้วยกัน

 

Visitor 19

 อ่านบทความย้อนหลัง