พระเยซู พระผู้ช่วย BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

เราผู้ได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้าได้รับของขวัญนี้คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในเรา เราได้รับหลายสิ่งมากมายจากพระองค์ ให้เราชื่นชมยินดีที่พระเยซูส่งองค์พระผู้ช่วยมาอยู่กับเรา ฟังพระคำหนุนใจเรายามเช้าสั้น 13 นาที ด้วยกัน
Every collection of high quality fake breitling watches US is in stock.

With low prices and high quality, the US best replica breitling watches are worth having!

 


Visitor 24

 อ่านบทความย้อนหลัง