สำนึกรักในพระคุณ BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

การวางใจในความดีและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าจะช่วยให้เราสำนึกในพระคุณ วันนี้ เราขอบคุณพระองค์ได้สำหรับวิธีการนับไม่ถ้วนที่ทรงดูแลเรา ฟังพระคำนี้ในยามเช้าด้วยกัน ในหัวข้อ "สำนึกรักในพระคุณ"

 

Visitor 8

 อ่านบทความย้อนหลัง