เพลง พระเจ้านั้นทรงสร้างเยรูซาเล็ม

 

ข้าแต่พระเยซู ขอบพระคุณที่เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อสำแดงถึงหนทางที่ทรงพลังและอ่อนสุภาพของพระองค์ โปรดเติมเต็มหัวใจของข้าพระองค์ด้วยสันติสุขของพระองค์

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

Verse:

 

           Dm                 Gm

1: พระเจ้านั้นทรงสร้างเยรูซาเล็ม 

        A7                  Dm

พระเจ้านั้นทรงสร้างเยรูซาเล็ม 

 D

ทรงรวบรวมคนหลงทาง 

     Gm

และคนที่กระจัดกระจาย 

 C

ทรงรักษาคนเจ็บ 

Dm

คนชอกช้ำดวงใจ 

      D

พระเจ้านั้นทรงสร้าง 

    Gm           A    A7      Dm

พระเจ้านั้นทรงสร้าง คนเยรูซาเล็ม


Visitor 138

 อ่านบทความย้อนหลัง