เพลง ชาลู ชาโลม

 

(เพลง ชาลู ชาโลม) ขณะที่พระวิญญาณทรงทำให้เราสามารถมีชีวิตในชาโลมของพระเจ้า เราก็ได้เรียนรู้ที่จะวางความต้องการและความกังวลของเราต่อพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ในพระวิญญาณของพระคริสต์ หัวใจของเราสามารถสัมผัส ชาโลม ที่แท้จริง

 บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

Intro: Dm / Gm / | C / Dm / | Bb / Gm | Dm

 

Verse:

    Dm                     Gm

1: ชาลู ชาโลม เยรูชาลายิม 

                           Dm

ชาลู ชาโลม เยรูชาลายิม 

                           Gm

ชาลู ชาโลม เยรูชาลายิม 

    A7                       Dm

ชาลู ชาโลม เยรูชาลายิม 

 

 

Chorus:

     Dm         Gm      C         Dm

C: ชาโลม ชาโลม ชาโลม ชาโลม 

     Bb      Gm     Dm           A7      Dm

ชาโลม ชาโลม ชาลูชาโลม เยรูชาลายิม 

 

 

Verse2:

    Dm Gm        A

2: พระเจ้าประทานสันติสุขให้แก่ข้า 

Dm

ข้าจะวางใจและเชื่อมั่นในพระองค์ 

Dm Gm

พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่กับข้า 

A          Dm

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและจอมราชา 

 

 

Bridge:

         Dm        Gm

B: พระเจ้าประทานสันติสุขแก่ข้า 

A      Dm

พระเจ้าของข้า 

        Bb       Gm   A            Dm

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและจอมราชา

 


Visitor 394

 อ่านบทความย้อนหลัง