ความรักท่ามกลางความทุกข์

   บิลลี่ เกรแฮม

 

 

 

ตลอดชีวิต  ผมได้ตั้งคำถามหลายร้อยครั้ง ว่าทำไมพระเจ้าจึงยอมให้เรื่องเศร้า  เรื่องทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้น  ผมยอมรับสารภาพว่า ผมไม่ทราบคำตอบทั้งหมด  แม้กระทั่งคำตอบที่ทำให้ผมเองจุใจ แต่ผมก็ต้องยอมรับ โดยความเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก และความเมตตากรุณา ในท่ามกลางความทุกข์ยากเหล่านั้น                      


Visitor 112

 อ่านบทความย้อนหลัง