คริสตจักรของพระคริสต์ BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

 พระเยซูทรงรักคริสตจักร และเราทุกคนมีส่วน และความรับผิดชอบที่จะเพิ่มพูนคริสตจักรของพระเจ้า ฟังคำแบ่งปันหนุนใจเรา ในวันศุกร์ที่ผ่านมาได้เลยผ่านลิ้งค์ข้างล่างนี้

 
Visitor 36

 อ่านบทความย้อนหลัง