ลืมอดีตและก้าวต่อ BFC

I คำเทศนา อาทิตย์ 15 มกราคม 2023 (รอบ1)

 

เมื่อเราต้อนรับหรือพบพระเยซูคริสต์แล้ว พระองค์ทรงมอบเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของพระองค์ให้เราทราบ เพื่อเราใช้ชีวิตอย่างคนที่มี เป้าหมาย มีความสุขและเป็นพระพรสำหรับคนอื่น

 

Visitor 40

 อ่านบทความย้อนหลัง