ทรงผูกพันเป็นอันเดียว BFC I

คำเทศนา อาทิตย์ 22 มกราคม 2023 (รอบ 1)

 

พระบิดาในสวรรค์ โปรดช่วยให้เราทำอย่างดีที่สุดเพื่อจะอยู่อย่างสงบกับทุกคนขออย่าให้เราแยกสิ่ง ที่พระองค์ทรงผูกพันไว้ออกจากกัน

 

Visitor 8

 อ่านบทความย้อนหลัง