หิว กระหาย ความชอบธรรม BFC

I คำเทศนา อาทิตย์ 7 พฤษภาคม 2023 (รอบ 1)

 

วันนี้ขอพระเจ้าทรงปลูกฝังความหิวกระหายความชอบธรรมของพระองค์ให้กับเราในโลกนี้

พระคัมภีร์กล่าวว่าเราจะได้รับความพึงใจเมื่อเราแสวงหาความยุติธรรมในทางของพระองค์และในฤทธิ์อำนาจของพระองค์

 


Visitor 44

 อ่านบทความย้อนหลัง