การลงทุนชีวิตสาวก BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อันดีในความทุกข์ยากของเราเสมอ

 

Visitor 37

 อ่านบทความย้อนหลัง