ทุกสิ่งเป็นของกลาง BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

 "คริสตจักรในพระธรรมกิจการเพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว เพราะในผู้เชื่อทั้งปวงไม่มีใครอ้างว่าสิ่งที่ตนมีเป็นของตนแต่ถือเป็นของกลาง

มีอะไรบ้างที่ผู้เชื่อนับว่าเป็นของกลาง? " กิจการ4:32-37

 

Visitor 67

 อ่านบทความย้อนหลัง