เตรียมตัวสู่มาตรฐานของพระเจ้า BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

 ในชีวิตของเรานั้นเป็นผู้เชื่อที่ก่อขึ้นเพื่อเตรียมตัวสู่มาตรฐานของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? นั้น

 

Visitor 36

 อ่านบทความย้อนหลัง