ความเชื่อ คือพลังยิ่งใหญ่ BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

ความเชื่อ คือพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเราผูกความเชื่อไว้กับความจริงของพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตาของเรามองเห็น

 


Visitor 12

 อ่านบทความย้อนหลัง