คริสเตียนที่เข็มแข็งจะสร้างคริสตจักรที่เข็มแข็ง

BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

ข้าแต่พระเจ้า โปรดทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็งขึ้นโดยพระคุณของพระคริสต์ เพื่อข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ

 


Visitor 52

 อ่านบทความย้อนหลัง