แสงสว่างที่ทางแคบ BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

จงเลือกเดินในทางแห่งชีวิตกับพระเยซู 

 

Visitor 14

 อ่านบทความย้อนหลัง