แสงสว่างที่ทางแคบ BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

จงเลือกเดินในทางแห่งชีวิตกับพระเยซู 

 

Visitor 44

 อ่านบทความย้อนหลัง