ข้าวที่ต้องเกี่ยวมีมากแต่ยังขาดคนงาน

BFCI คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

พระเจ้า พระผู้สร้าง ขอบพระคุณที่ทรงเมตตาให้เราได้ทำงานของพระองค์

ขอให้ข้าพระองค์ตื่นตัวกับโอกาสในการแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระองค์

 

Visitor 35

 อ่านบทความย้อนหลัง