กระดูกแห้งเอ๋ย จงมีชีวิต BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

เมื่อชีวิตเผชิญวิกฤตจนเปรียบเหมือนกระดูกแห้ง จะกลับคืนชีวิตได้อย่างไร? ฟังพระคำหนุนใจเราด้วยกันค่ะ

 


Visitor 20

 อ่านบทความย้อนหลัง