ความรักของพระเจ้า ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย

BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

ความรักของพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลาย มีผลกับชีวิตของเราทุกคน เมื่อท่านพบอุปสรรคในชีวิต ท่านจะยังสามารถดำเนินชีวิตที่

รักษาความเชื่อและวางใจในพระองค์ได้อย่างไร? ขอเชิญพี่น้องมาร่วมใคร่ครวญ"ความรักของพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลาย "

 

Visitor 23

 อ่านบทความย้อนหลัง