จงมาหาเรา และดื่ม BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

พระเจ้าทรงเป็นเหมือนเดิมในเวลาวานนี้  วันนี้ และต่อๆไปเป็นนิจกาล  พระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต เชิญชวน บรรดาผู้คนใน

ทุกยุคทุกสมัย เพื่อประทานชีวิต และเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ให้แก่คนที่แสวงหาพระองค์

 


Visitor 28

 อ่านบทความย้อนหลัง