เรียนรู้การเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็ง BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 


Visitor 27

 อ่านบทความย้อนหลัง