ชีวิตที่เป็นพยาน BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

 มนุษย์ทุกคนที่พระเจ้าสร้างไม่แตกต่างกันมีทุกข์มีสุชเหมือนกัน แต่ผู้เชื่อในพระเจ้า สามารถผ่านสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร คริสเตียนมี

ความหวังอย่างไร ประสบการณ์นั้นคือคำพยานที่สำแดงออกให้ผู้อื่นเห็น

 


Visitor 31

 อ่านบทความย้อนหลัง