แซนสันกับแผนงานของพระเจ้า BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 


Visitor 31

 อ่านบทความย้อนหลัง