เมื่อประชากรของพระเจ้าจะอธิษฐาน BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

Visitor 23

 อ่านบทความย้อนหลัง