การอัศจรรย์เกิดขึ้นกับฉัน BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

 ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร และเผชิญปัญหาแบบใดอยู่ ถ้าท่านรู้จักพระเยซูคริสต์ และเชื่อในพระองค์ การอัศจรรย์ของพระเจ้าอย่างที่มี

ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ก็สามารถเกิดขึ้นกับท่านได้ทุกวันเวลา เพราะในพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก ให้กลายเป็น

ความชื่นชมยินดีอย่างล้นพ้น

 

Visitor 21

 อ่านบทความย้อนหลัง