ยืนหยัดอย่างมั่นคง BFC I คำเทศนาศุกร์อธิษฐาน

 

แต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก เราจึงต้องเลือกยืนหยัดอย่างมั่นคง

 

Visitor 29

 อ่านบทความย้อนหลัง