บรรยากาศการนมัสการ อาทิตย์ที่ 10 กค 2016

เวลา 10.30-12.00 น.

มีผู้รับเชื่อใหม่ 2 คน อ่านบทความย้อนหลัง