คริสตมาส ประกาศ ปี 2016

ณ. สามัคคีธรรมกมลาไสย

อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016

เวลา- 17.00-21.00 น.

ผู้มาร่วมงาน 88 คน

ผู้ใหญ่ 30 คน 

เด็ก 58 คน

ผู้รับเชื่อ 25 คน อ่านบทความย้อนหลัง