คริสตมาสประกาศ ปี 2016 

ณ. คริสตจักรสามัคคีธรรมเสลภูมิ

คนรับเชื่อ4คน

เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.


 อ่านบทความย้อนหลัง