คริสตมาสประกาศ ปี 2016

ณ.ที่บ้านพันแปลง จ.กาญจนบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2016

เวลา-18.30-20.00 น. อ่านบทความย้อนหลัง