คริสตมาสประกาศที่บ้านน้ำคลุ้ง 2016

วันศุกร์ที่30 ธค.2016

เวลา18.00-21.00 น.

นำรายการ- คุณสมเกียรติ

กล่าวพระคำ- คุณวัชลี

มีผู้ร่วมงานผู้ใหญ่ 33คน /เด็ก30คน

มีผู้ออกมารับเชื่อพระเจ้า 8คน ชาย4 /หญิง4 

 อ่านบทความย้อนหลัง