อธิฐานคืนวันศุกร์  ปี 2016

ศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2016

เวลา 19.00-21.00 น.

ณ.สามัคคีธรรมจันทบุรี อ่านบทความย้อนหลัง