คริสตมาสประกาศ + ครอบครัว ปี 2016

คริสตจักรสามัคคีธรรมสระบัว

25 / 12 /2016.

เวลา 09.30-15.00 น.

จำนวนรายชื่อที่มา 35 คน

จำนวนผู้รับเชื่อ 20 คน. อ่านบทความย้อนหลัง