คริสตมาสประกาศ 2016 และเปิดร้านกลุ่มสตรี ห้องอธิษฐาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2016

เวลา- 17.00-20.00 น.

  อ่านบทความย้อนหลัง