วันที่17 ธันวาคม 2016  คริสตมาสประกาศ

ณ. หมู่บ้านมั่นคง วังสมบูรณ์

เวลา- 15.00-20.30 น. อ่านบทความย้อนหลัง