สถานประกาศสามัคคีธรรมบ้านวังรีกำลังเตรียมงานคริสตมาส

อธิษฐานเผื่องานประกาศคริสตมาสในวันที่ 26 ธันวาคม 2015 นี้


  อ่านบทความย้อนหลัง